راهنمای استفاده از تجهیزات

در این بخش از آموزش های رایگان سایت دنیز به شما درباره روش های اصولی و صحیح استفاده از تجهیزات و وسایل آشپزی و قنادی آموزش می دهیم. آموزش استفاده از دستگاه های اسپرسوساز و قهوه ساز و …

همه چیز درباره عصاره گیری قهوه - روش ها و تجهیزات و دما و زمان مناسب

همه چیز درباره عصاره گیری قهوه : روش ها، تجهیزات، دما و زمان مناسب

در این مقاله با روش های مختلف عصاره گیری قهوه (روش غوطه وری، خیساندن یا قطره ای، تحت فشار و ترکیبی) و تجهیزات مورد نیاز برای عصاره گرفتن از انواع قهوه آشنا شده و در ادامه به معرفی عوامل تاثیر گذار در عصاره گیری بهتر قهوه ها از قبیل دما، فشار، مدت زمان و ... خواهیم پرداخت. ... ادامه مطلب